Hizmetlerimiz

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON

Ön çapraz bağ,yan bağ, Menisküs hasarı
Kas ve yumuşak doku yırtıkları
Diz ve Kalça Protezi Rehabilitasyonu
Omuz ve Çevresi Eklemlerinin Hastalıklarının Tedavisi
Spor Sakatlanmaları Sonucu Oluşan Hareket Kısıtlılığı ve Ağrıların Tedavisi
Bel - Boyun Kireçlenmeleri,Bel -Boyun Fıtığı
Kas Spazmı ve Sırt Ağrıları (Fibromiyalji)
Operasyon Sonrası Gelişen Fonksiyon Bozukluklarının Tedavisi
Postür Bozukluğu veya Omurga Eğriliklerinin(Skolyoz) Tedavisi
Dirsek, Bilek, El Eklemleri ve Yumuşak Doku Rahatsızlıkları

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

Hemipleji (inmeye bağlı vucudun tek yanında felç)
Parkinson hastalığı
Periferik sinir yaralanması (düşük ayak, düşük el vb.)
Fasyal paralizi (yüz felci)
Spinal kord yaralanmasına bağlı parapleji/quadripleji (omurilik yaralanmasına bağlı felç)
Multiple Skleroz (MS)
 
PEDİATRİK REHABİLİTASYON

Tortikollis (Boyun Eğriliği)
Skolyoz (Omurga Eğriliği)
Doğumsal Kalça Çıkığı
Polyo sekeli (Çocuk felci)
Cerebral Palsy (Serebral Palsi)

GERİATRİK REHABİLİTASYON

1. Geriatrik Rehabilitasyon Nedir?
Rehabilitasyon; hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde hastanın işlevsel durumunu en üst düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarına verilen isimdir. Geriatrik rehabilitasyon ise yaşlıda fizyolojik kayba veya hastalığa bağlı gelişen fonksiyonel kötüleşmenin önlenmesi, geciktirilmesi, en aza indirilmesi veya tersine çevrilmesi amacı ile verilen hizmetlerin tamamıdır. Bu kavramın içerisinde yalnızca sağlık hizmetleri bulunmaz. Ancak gerçekçi, zaman-mekan-yoğunluk bağlamında iyi düzenlenen tedavi yaklaşımları geriatrik rehabilitasyonun en temel unsurudur.

2. Neden Geriatrik Rehabilitasyon?
Birey açısından düşünüldüğünde, her hasta bozulan yaşam kalitesini tekrardan arzulanan seviyeye ulaşmasını diler. Bu durum yaşlılar için de aynıdır. Hızla artan yaşlı nüfusun bu haklı talepleri sağlık sisteminin en fazla üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Temel hedef, en ekonomik ve etkin şekilde yaşlanan insanda yaşam kalitesini artırmaktır. Bu hedefe varmak için geriatrik rehabilitasyon bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. Geriatrik Rehabilitasyon, Nasıl?
Geriatrik rehabilitasyonda unutulmaması gereken, her hastanın kendine özel ihtiyaçları olduğudur. Rehabilitasyon planı kişiye özgü oluşturulursa başarı artar. Bu plan için ön koşul geriatrik hastanın fonksiyonel değerlendirmesinin yapılmasıdır. Fonksiyonel değerlendirme sonrası hasta için belirlenen hedefler hastanın fizyolojik, sosyal, ekonomik, ailevi, bilişsel, kültürel ve sosyal durumları yanı sıra eldeki mevcut olanaklar göz önüne alınarak belirlenir. Mevcut durum, varılması planlanan hedefler ve rehabilitasyon süreci hasta ve yakınları ile paylaşılarak hedefler hakkında farklı beklentilerin oluşmasına engel olunmalıdır.

evde fizik tedavi evde rehabilitasyon evde fizyoterapist evde fizyoterapi fizik tedavi ve rehabilitasyon özel fizyoterapist özel rehabilitasyon özel bakım
fizyoterapi ve rehabilitasyon evde bakım özel fizik tedavi hemipleji rehabilitasyonu felç rehabilitasyonu Gaziantep fiziktedavi Gaziantep fizyoterapist
http://www.evdetedavi.net web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. http://www.evdetedavi.net 'da yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan ve fizyoterapistinden bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan http://www.evdetedavi.net sorumlu olmayacaktır.